Konsalting

Consulting Services Baden d.o.o.

Preduzeće Baden pruža usluge konsaltinga iz oblasti prodaje i lanca snadbevanja.

Imamo saradnju sa kompanijama iz različitih industrija, kojima omogućavamo inovativne strategije lanca snadbevanja. Cilj nam je da omogućimo našim klijentima profitabilan rast kako na postojećim, tako i na novim tržištima.

Posvećeni smo postizanju visokih performansi kroz upravljanje lancem snadbevanja. Pomežemo kompanijama da se transformišu i odgovore na turubilentne zahteve tržišta.

Razvili smo sopstveni model upravljanja zalihama koji se veoma lako implementira na većinu ERP sistema i omogućava optimizaciju operacija kroz unapređenje veština radne snage u lancu snadbevanja.

Imamo mogućnost angažovanja vodećih konsultanata iz oblasti lanca snadbevanja, kao i mogućnost saradnje sa Ekonomskim faktultetom u Beogradu.